API - jSearch

- Search real-time trên các site nghe nhạc online VN
- Trả về thông tin bài hát, link download, play ở dạng JSON
- Địa chỉ gọi API: http://j.ginggong.com/jOut.ashx
Tham số:
code[bắt buộc có] là mã sử dụng, được cấp riêng cho từng người dùng. Email tới buiphuongdong@gmail.com để lấy mã.
k[bắt buộc có] là từ khóa tìm kiếm
h là tên website cần tìm (keeng.vn, nhaccuatui.com, nhacso.net, để trống nếu lấy tất cả kết quả.)
vd 1: http://j.ginggong.com/jOut.ashx?k=em&h=mp3.zing.vn&code=[mã được cung cấp]
vd 2: http://j.ginggong.com/jOut.ashx?k=em&code=[mã được cung cấp]
Để giao lưu, trao đổi, hỗ trợ lẫn giữa những người sử dụng API mọi người vui lòng xem và gửi câu hỏi ở đây https://www.facebook.com/jSearch.API